Pravne informacije

ELGRAD d.o.o. Sarajevo

Halilovići 6, Sarajevo
OIB: BA201240590000

ELGRAD BL d.o.o.

Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka
OIB: 4403387480007