Elgrad Austrija

Planiranim širenjem na druga tržišta, u skladu sa tržišnim prilikama i specifičnostima, Elgrad od 2013. godine otvara centar u Beču. Koncept rada u Beču baziran je na dugogodišnjem iskustvu poslovanja u Hrvatskoj uz prilagodbe stranom tržištu. Elgrad u Beču nudi kompletan asortiman robe i usluga provjereno visoke kvalitete, koje zadovoljavaju sve europske norme, te je logistički vrlo dobro povezan sa centralnim skladištem u Hrvatskoj, što omogućuje brzu isporuku robe i pratećih usluga.

Elgrad Hrvatska

Dolazi uskoro!