Elgrad u regiji

Elgrad Austrija

Planiranim širenjem na druga tržišta, u skladu sa tržišnim prilikama i specifičnostima, Elgrad od 2013. godine otvara centar u Beču. Koncept rada u Beču baziran je na dugogodišnjem iskustvu poslovanja u Hrvatskoj uz prilagodbe stranom tržištu. Elgrad u Beču nudi kompletan asortiman robe i usluga provjereno visoke kvalitete, koje zadovoljavaju sve europske norme, te je logistički vrlo dobro povezan sa centralnim skladištem u Hrvatskoj, što omogućuje brzu isporuku robe i pratećih usluga.

Elgrad Hrvatska

Elgrad Hrvatska je matična tvrtka s kojom je sve počelo. Priča traje od 1994. kada je otvoren prvi prodajni centar. Danas Elgrad u Hrvatskoj posluje kroz 8 prodajnih centara (Zagreb Žitnjak i Jankomir, Rijeka, Pula, Zadar, Slavonski Brod, Varaždin, Sisak) te centralnim skladištem u Lekeniku i zapošljava preko 250 ljudi. Kvaliteta, inovacije i pouzdanost usluge temeljne su vrijednosti s kojima smo krenuli i koje i dan danas usavršavamo.